Kim jestem

Marta Seweryńska

psycholog, terapeuta systemowy i EMDR, mediator rodzinny,
realizatorka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

Jako matka rozumiem, że bycie rodzicem może być jednym z największych wyzwań i jednym z najtrudniejszych zadań, które mamy do wykonania.

Dzieci budzą w nas bardzo silne, czasem nieprzyjemne i sprzeczne emocje. Nie raz czujemy się przytłoczeni wymaganiami, jesteśmy przemęczeni, sfrustrowani, wszystko nas drażni. Możemy czuć się zagubieni i bezradni, mieć poczucie, że zawodzimy jako rodzice czy wręcz czuć się złym rodzicem.

Tak jak Jesper Juul, ja również Nie znam dobrych ani złych rodziców, ale poznałem wielu, którzy dali z siebie wszystko, żeby być dobrymi rodzicami.

Życie nauczyło mnie, że nie należy się poddawać, że należy szukać rozwiązań, bo z każdej sytuacji jest wyjście. Wierzę, że każdy z nas ma w sobie siłę, by radzić sobie z problemami, czasem potrzebna jest tylko pomoc.

Mam wiedzę, umiejętności i doświadczenie, by pomóc Tobie i Twojemu dziecku.

Zapraszam

Studia magisterskie z psychologii ukończyłam na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej na Akademii Medycznej w Gdańsku (Gdański Uniwersytet Medyczny). Ukończyłam szkolenie z terapii dla par i małżeństw w podejściu systemowym oraz podstawowe szkolenie z zakresu systemowej terapii dla par i rodzin.

Uzyskałam uprawnienia mediatora rodzinnego zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości i Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz certyfikat terapeuty EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) wydany przez EMDR Europe, który uprawnia do prowadzenia terapii traumy oraz zespołu stresu pourazowego (PTSD).

Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności, regularnie uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, seminariach i konferencjach naukowych.

Zawodowo związana jestem również z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku. Współpracuję z Publicznym Przedszkolem „Trzynastka”, Niepublicznym Przedszkolem „Marchewka”, Pracownią Agulla, Fundacją Żyć z Pompą i Centrum Dziecka – Wczesna Interwencja Pediatryczna. Prowadziłam warsztaty w ramach Festiwalu PROGRESSteron, Festiwalu KobieTy i Targów Mamaville.
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • EMDR w pracy z dziećmi
 • Wczesna interwencja – diagnoza i wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Wypowiedzieć niewypowiedziane. Praca z dziećmi, które doświadczyły urazu.
 • Zabawy projekcyjne w diagnozie i terapii. Dziecięca percepcja systemu rodzinnego.
 • Jak wykorzystywać diagnozę i terapię neuropsychologiczną w pracy z dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością
 • Profil psychoedukacyjny E.Schooplera
 • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera
 • Dziecięca skala rozwojowa
 • Interwencja i pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych
 • Strata i żałoba. Jak zrozumieć aby pomóc.
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka
 • Budowanie kontaktu i porozumienia z Rodzicami
 • Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena. I stopień w zakresie teorii
  i terapii Integracji Sensorycznej.
 • program Rozwoju Komunikacji Makaton
 • EMDR w pracy z weteranami i służbami mundurowymi
 • ABC terapii poznawczo-behawioralnej
 • Warsztat pracy z klientem w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach
 • Systemowa terapia rodzin
 • Terapia małżeństw i par
 • Mediacja Rodzinna
 • Terapia EMDR
 • Coaching