Prowadzę:

 • Warsztaty dla Mam
 • Szkołę dla Rodziców

W trakcie prowadzonych przeze mnie warsztatów, uczestnicy mają okazję do zastanowienia się nad swoimi relacjami z bliskimi, sposobem wychowania dzieci, swoim życiem.

Ze spotkania, uczestnicy wychodzą z konkretnymi poradami i narzędziami, które pozwolą im lepiej radzić sobie w nowych sytuacjach, budować zdrowe relacje z bliskimi i cieszyć się codziennością.

 

Chcesz zorganizować warsztaty lub spotkanie, które poprowadzę?

Dotychczas prowadziłam warsztaty dla:

 • Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju, Gdańsk
 • PSONI w ramach projektu PFRON, Gdańsk
 • PSONI w ramach projektu EEA i Norway Grants, Gdańsk
 • Pracownia Agulla, Gdynia
 • Publiczne Przedszkole „Trzynastka”, Gdańsk
 • Niepubliczne Przedszkole „Oksfordzik”, Gdynia
 • Przedszkole Niepubliczne Marchewka Wiszące Ogrody, Gdańsk
 • Przedszkole Niepubliczne Marchewka Orunia Górna, Gdańsk
 • Festiwal dla kobiet Progressteron, Trójmiasto
 • Festiwal KobieTy, Wejherowo
 • „uJAwnianie siebie”, Konin

Warsztaty dla Mam są autorskimi projektami opartymi o moją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie.

Warsztat poświęcony jest wybranemu tematowi i trwa od 3 do 5 godzin.
Maksymalna ilość uczestników to 16 osób.

Każdy warsztat zaczynam od krótkiego wprowadzenia i omówienia zagadnienia. Następnie wymagany jest aktywny udział uczestników – wymieniają się doświadczeniami, rozmawiają, wykonują ćwiczenia.

Aktywny udział uczestników w warsztatach daje okazję do innego spojrzenia na swoje problemy, metody wychowawcze, zobaczenia, że inni mają podobne lub takie same trudności; utwierdzenia się, że dobrze sobie radzą, otrzymują wsparcie grupy.

Dzięki temu uczestnicy, z warsztatu wychodzą z nowymi doświadczeniami, wiedzą i narzędziami, i lepiej radzą sobie w codziennym życiu.

 

Jeśli chcesz zorganizować warsztaty na ten lub inny temat

Najczęściej poruszana tematyka warsztatów:

 • jak pogodzić potrzeby własne z potrzebami dziecka
 • jak zadbać o dzieci w sytuacji rozwodu
 • zarządzanie czasem dla rodziców
 • jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka
 • jak rozumieć i radzić sobie z emocjami dziecka
 • o konsekwencji w wychowaniu
 • jak wspierać dziecko w rozwoju samodzielności
 • jak budować poczucie własnej wartości u dziecka
 • mocne strony i zasoby dziecka
 • jak rozmawiać z dzieckiem o trudnych sprawach
 • o wychowaniu rodzeństwa
 • o dziecięcych lękach

Szkoła dla Rodziców to cykl 10 spotkań (40 godzin dydaktycznych). Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Maksymalna ilość uczestników to 15 osób.

Celem cyklu spotkań jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci.

W trakcie zajęć rodzice doskonalą umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, dowiedzą się jak stawiać dzieciom granice i wyciągać konsekwencje, jak mądrze chwalić dzieci i skutecznie wydawać polecenia, jak rozpoznawać, akceptować i wyrażać uczucia, jak budować poczucie własnej wartości u dziecka.

Dzięki temu rodzice zbudują z dziećmi zdrowe relacje, które dadzą im zadowolenie i radość w codziennych kontaktach z dziećmi.

 

Chcesz zorganizować Szkołę dla Rodziców?

Program bazuje na cyklu książek A.Faber i E.Mazlish:

 • „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
 • „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”
 • „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”
 • „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”
 • „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”

Tematyka zajęć obejmuje:

 • Określanie granic
 • Uczucia
 • Zachęcanie dziecka do współpracy
 • Kary
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów
 • Zachęcanie do samodzielności
 • „Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról”
 • Pomocna pochwała i zachęta

Szkoła dla Rodziców jest programem rekomendowanym przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.